วันอังคารที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

ข้อควรระวังในการใส่คอนแทคเลนส์

การใส่ contact lens (CL) ทำให้การส่งผ่านออกซิเจนระหว่างอากาศกับกระจกตาดำ (กระจกตาดำต้องการออกซิเจนจากหน้าสัมผัสกับอากาศภายนอกโดยการละลาย ของออกซิเจนในน้ำตาผ่านเข้าไป) ลดลง ดังนั้น ในผู้ใช้ CL บางคนที่มีการสร้าง น้ำตาบกพร่อง (ไม่ว่าจะเป็นในแง่ปริมาณ และ/หรือ คุณภาพของน้ำตา) จะทำให้การส่งผ่าน ออกซิเจน - น้ำตา - กระจกตาดำลดลง ผลก็คือ - กระจกตาดำขาดอากาศหายใจ ทำให้เซลล์เยื่อบุผิวกระจกตาดำซึ่งมีบทบาท ในด้านการทำให้กระจกตาดำคงความใสอยู่ได้ตลอดเวลา ลงจำนวนลงไปครับ

- ภูมิคุ้มกันของตา โดยเฉพาะบริเวณกระจกตาดำลดลงไป เสี่ยงต่อการติดเชื้อง่ายขึ้น อัตราของผู้ใช้ CL โดยดูแลอย่างถูกต้อง (ไม่ใส่ค้างคืน ไม่ขี้เกียจล้าง) อยู่ที่ 1 : 200 : 1 ปีครับ (ในหนึ่งปี คนใช้ CL อย่างถูกวิธี 200 คน จะมี 1 คน ที่เกิดการติดเชื้อทั้งที่รุนแรงและไม่รุนแรง)

- เมื่อมีการติดเชื้ออย่างอ่อนๆ อาจมีอาการเพียงการคัน ระคายเคือง หรือมีน้ำตาไหลเท่านั้น ก็จะทำให้ร่างกายพยายามเอาระบบภูมิคุ้มกันมายังกระจกตาดำ (ซึ่งเป็นอวัยวะ ที่ไม่มีเส้นเลือดมาเลี้ยงโดยสิ้นเชิง) มากขึ้น เส้นเลือดที่เยื่อบุตาขาวจะขยายตัว

- หรือในบางกรณี ในผู้ที่เกิดการระคายเคือง/ การแพ้สารที่อยู่ในน้ำยาสารพัดอย่าง ก็มีการขยายตัวของเส้นเลือดนี้ได้บ้างเหมือนกันบางรายเส้นเลือดถึงกับงอก ไปบนกระจกตาดำเลยครับ
ในบางประเทศ ทุกคนที่ใส่ CL ต้องได้รับการตรวจพื้นฐานสามสี่อย่าง อันได้แก่


-ความโค้งของกระจกตา (CL มีหลายความโค้ง การเลือกความโค้งให้เหมาะกับตาแต่ละคนก็เป็นเรื่องสำคัญ)
-คุณภาพน้ำตา และโรคตาที่อาจยังไม่แสดงอาการ ก่อนที่จะเริ่มใส่ และในบางคนอาจได้รับคำแนะนำให้เลือกใช้วิธีแก้ไขสายตาอย่างอื่นแทน ทั้งที่ดูๆเค้าก็เป็นคนปกติ ไม่เคยมีปัญหาเรื่องตามาก่อน แต่ในประเทศเราซื้อขายง่ายครับ ซื้อตามร้านแว่นก็ได้แล้ว ถูกผิดก็ลองๆกันไป....มีปัญหาค่อยหาหมออีกที ไม่ค่อยดีเลย